19 Aralık 2011 Pazartesi

P2P HyperV Sorunlar ve Çözümler


*******************
Error 13243
*******************

Komut isteminde aşağıdaki komutlar uygulanabilir.

Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant BUILTIN\Users:(RX)

net stop cryptsvc
net start cryptsvc

vssadmin list writers

Hatalar kontrol edilir.Eğer yukarıdaki işlemler işe yaramazsa aşağıdaki adımlar uygulanabilir.
asagidaki registry path bulunur

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\VssAccessControl - NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
REG_DWORD = 1 olarak ayarlanir.

bir bat dosyasi Administrator hesabi ile içine asagidaki komutlar yazili halde çalistirilir.

net stop "System Event Notification Service"
net stop "Background Intelligent Transfer Service"
net stop "COM+ Event System"
net stop "Microsoft Software Shadow Copy Provider "
net stop "Volume Shadow Copy"
cd /d %windir%\system32
net stop vss
net stop swprv
regsvr32 /s ATL.DLL
regsvr32 /s comsvcs.DLL
regsvr32 /s credui.DLL
regsvr32 /s CRYPTNET.DLL
regsvr32 /s CRYPTUI.DLL
regsvr32 /s dhcpqec.DLL
regsvr32 /s dssenh.DLL
regsvr32 /s eapqec.DLL
regsvr32 /s esscli.DLL
regsvr32 /s FastProx.DLL
regsvr32 /s FirewallAPI.DLL
regsvr32 /s kmsvc.DLL
regsvr32 /s lsmproxy.DLL
regsvr32 /s MSCTF.DLL
regsvr32 /s msi.DLL
regsvr32 /s msxml3.DLL
regsvr32 /s ncprov.DLL
regsvr32 /s ole32.DLL
regsvr32 /s OLEACC.DLL
regsvr32 /s OLEAUT32.DLL
regsvr32 /s PROPSYS.DLL
regsvr32 /s QAgent.DLL
regsvr32 /s qagentrt.DLL
regsvr32 /s QUtil.DLL
regsvr32 /s raschap.DLL
regsvr32 /s RASQEC.DLL
regsvr32 /s rastls.DLL
regsvr32 /s repdrvfs.DLL
regsvr32 /s RPCRT4.DLL
regsvr32 /s rsaenh.DLL
regsvr32 /s SHELL32.DLL
regsvr32 /s shsvcs.DLL
regsvr32 /s /i swprv.DLL
regsvr32 /s tschannel.DLL
regsvr32 /s USERENV.DLL
regsvr32 /s vss_ps.DLL
regsvr32 /s wbemcons.DLL
regsvr32 /s wbemcore.DLL
regsvr32 /s wbemess.DLL
regsvr32 /s wbemsvc.DLL
regsvr32 /s WINHTTP.DLL
regsvr32 /s WINTRUST.DLL
regsvr32 /s wmiprvsd.DLL
regsvr32 /s wmisvc.DLL
regsvr32 /s wmiutils.DLL
regsvr32 /s wuaueng.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\catsrv.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\catsrvut.DLL
sfc /SCANFILE=%windir%\system32\CLBCatQ.DLL
net start "COM+ Event System"


Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "BUILTIN\Users:(RX)"

*******************
Error 13257
*******************

Virtual Machine Manager server is unable to convert 172.20.0.10 because required files are missing.


1. hpvmm bilgisayar hesabinini, hpvmm sunucusundaki yerel administrator grubuna üye yapılır.

2. Ilgili Servicepack dosyalari  /x parametresi ile çalistirarak "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2\Patch Import" klaörüne açılır.

3. Virtual Machine Manager Servisini yeniden başlatılır.

4. Asagidaki komut Windows PowerShell Modules ile uygulanır.

PS C:\> Add-Patch -PatchFilePath "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2\Patch Import\dc21x4.sys" -VMMServer _sunucuadi_

5. Fiziksel yada Vmware üzerinde olan sunucu için P2P işlemi yeniden başlatılır.******************
Error 554
****************** 
Virtual Machine Manager Servis hesabı Local System olarak belirlenir ve servis yaniden başlatılır.

CD Sharing özelliği için bu servise Domain üzerinde olan ve Hyper V sunucularda Admin olarak yetkilendirilmiş kulanıcı hesabını girilmiş olabilir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için tekrar Virtual Machine Manager servisinin bu hesap kimliği ile yeniden başlatılması gerekebilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder