13 Şubat 2012 Pazartesi

Anti Affinity Rule AntiaffinityClassNames - Hyper V Failover Policies Windows Server 2008 R2

Hyper V, Windows failOver Cluster bileşeni üzerinde, Live Migration ve Failover süreçlerini işletir. Bu nedenle Failover Cluster Management yada cluster.exe ile AntiAffinity Rule, Live Migration için kullanılacak ağın/ağ kartının belirlenmesi gibi işlemler yapılır.

Failover Cluster yapısında çalışan Hyper V Rolünü taşıyan sunuculardan birinin hataya düşmesi durumunda, bu sunucu üzerindeki Sanal Sunucularrın yada Kaynakların nasıl diğer sunuculara atanacağı aşağıdaki kurallar yada yapılan ayarlara göre belirlenir.

Default Policies
Geçerli olarak Failover Cluster yapısında, bir Hyper V sunucu hataya düştüğünde, bu sunucunun üzerindeki sanal sunucularlan bir tanesi, üzerinde en az sanal sunucu bulununan Hyper V sunucu üzerine geçirilir. Tekrar Cluster yapısında olan Hyper V sunucular üzerindeki sunucu sayısı belirlenip en az olan üzerinde, hataya düşen Hyper V sunucu üzerindeki diğer sanal sunuculardan bir tanesi başlatılır. Bu şekilde hataya düşen Hyper V sunucu üzerindeki tüm sanal sunucular diğer sunucular üzerinde başlatılana kadar bu süreç devam eder.
hataya düşen Hyper V sunucu üzerindeki sanal sunucuların diğer Hyper V hostlar üzerinde başlatılması Storage tarafında bir sıkışmanın, performans sorununun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bir Hyper V sunucu üzerinde 32 adet sanal sunucu sırasıyla başlatılabilir. Kısaca bir sanal sunucu açıldıktan sonra (cluster resource online olması) giğer sanal sunucular açılır.

FailOver Policies:

Possible Owners
Hyper v cluster yaspısında bir sanal sunucunun failover durumunda hangi sunucular üzerinde başlatılabiliceğinin belirlendiği listedir. burada geçerli olarak cluster yapısındaki tüm sunucular Possible Owner olarak belirlenir. İstenirse bu liste düzenlenebilir. Bu duruma örnek olarak, belirli sanal sunucuların sadece belirli Hyper V sunucular üzerinde FailOver durumunda açılması sağlanır. Possible Owners sadece ilgili Sanal sunucuyu başlatabilicek Hyper V sunucuların belirlenmesi işlemidir. Örneğin belirli sanal sunucuların belir diskleri görebilrn sunucular  üzerinde FailOver durumunda başlatılması gerekebilir.

Preferred Owner
Bir sanal sunucu için FailOver durumunda belirlenen  sırada, öncelikte HyperV sunucu üzerinde başlatılması sağlanır. eğer listedeki ilk Hyper V sunucu uygundeğilse sıradli Hyper V sunucu üzerinde ilgili sanal sunucu başlatılır.

AntiAffinity Rule
FailOver durumunda bazı sanal sunucuların aynı Hyper V sunucu üzerinde başlatılmasının engellenmesidir. Live Migration işlemi için geçerli değilfir. Sadece FailOVer durumunda geçerlidir. örnek olarak birden fazla Client Access Server ve Edge Server rolüne sahip Exchange yapısında FailOver durumunda CAS ve Edge sunucuların aynı Hyper V sunucu üzerine alınması engelenebilir. aşağıdaki gibi konfigüre edilebilir. İlgili komutların Hyper V Cluster yapısında olan herhangi bir sunucuda verilmesi yeterlidir.
Aşağıdaki komutla Cluster grupları yada sanal sunucuların FailOver Cluster yapısındaki adları listelenir..
cluster  group
Group                Node            Status
-------------------- --------------- ------
Cluster Group        hpv7            Online
Available Storage    hpv8            Online
EDYSDB1              hpv10           Online
EXCEDGE01            hpv10           Online
SCVMM EDGE1 Resources hpv8            Online
SCVMM EDGE2 Resources hpv9            Online
Aşağıdaki komutlarla da hangi sunucuların FailOver durumunda aynı Hyper V sunucu üzerinde başlatılmayacağı belirlenir. Herbir sunucu için komut ayrı ayrı uygulanır.  antiaffinityclassnames isteğe göre belirlenir.
cluster  group "SCVMM EXCEDGE02 Resources" /prop antiaffinityclassnames="ExcEdgeServers"
cluster  group "SCVMM EXCEDGE02 Resources" /prop antiaffinityclassnames="ExcEdgeServers"


Yapılan ayarlar aşağıdaki gibi görüntülenebilir.


cluster group /prop:AntiaffinityClassNames
T  Resource Group       Name                           Value
-- -------------------- ------------------------------ -----------------------
M  Cluster Group        AntiAffinityClassNames
M  Available Storage    AntiAffinityClassNames
M  EDYSDB1              AntiAffinityClassNames
M  EXCEDGE01            AntiAffinityClassNames         ExcEdgeServers
M  SCVMM EXCCASHUB01 Resources AntiAffinityClassNames         ExcCasHubServers
M  SCVMM EXCCASHUB02 Resources AntiAffinityClassNames         ExcCasHubServers
M  SCVMM EXCEDGE02 Resources AntiAffinityClassNames         ExcEdgeServers


Bir sunucunun AntiAffinity Rule içinden çıkarılması için aşlağıdaki gibi komut uygulanır.
cluster  group "SCVMM SCOM1 Resources" /prop 'AntiAffinityClassNames=""'
Aşağıdaki komutla Hyper V cluster yapısındaki sunucuların ID leri görülebilir. Bu ID ile sunucularda, ilgili registry kayıdında antiaffinityclassnames görülebilir.
Get-ClusterGroup | fl name,ID
HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Groups

Disable Failover (Disable Auto Start)
FailOver durumunda hatay düşen Hyper V sunucu üzerindeki sanal sunucular diğer Hyper V sunucular üzerinde başlatılmaz. Elle başlatılır. bu durum genel olarak Cografi Cluster yapılarında bazen tercih edilebilir. 1-2 dakikalık kesintilerin aralıklı oluşması yada Servislerin kontrollü olarak başlatılması gereken durumlarda tercih edilir.

Persistent Mode
Hyper V suncuların yeniden başlatılması durumunda, sanal sunucuların bu olaydan önce bulundukları Hyper V sunucu üzerinde açılmaları sağlanır. Bu işlem için servislerin açılması ve cluster yapısıının doğrulanmasından sonra beklenen süre 30 saniyedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder