21 Mart 2012 Çarşamba

Change Domain Microsoft SQL Cluster - Microsoft Cluster Domain Değişikliği


MS Sql 2005 yüklü Windows Cluster Serivisinin bir domainden diğer yeni bir domain içine alınması
Microsoft Cluster servisi için Domain kurulumu gereklidir. Çoğu işletmede yapılandırılan domain içinde Cluster Servisi yapılandırılır. Bu durumda domain yapısının sağlıklı çalışması daha da önem kazanır. Ancak bazı nedenlerden dolayı Domain sorunlu yada çalışamaz hale gelebilir. Bu durumda Microsoft Cluster serivisinde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Önerilen Cluster konfigürasyonunun yeniden, yeni kurulan domain için yapılandırılmasıdır. Cluster servisi yeni domaine taşınsa bile çalışmama olasılığı vardır. İşlemlere başlamadan önce herzamanki gibi Cluster servisi üzerinde çalıştırılan uygulamalrın, veri tabanlarının yedeğinin alınması, her ihtimale karşı eski domainde olan Cluster sunucuların her biri üzerinde System State Backup alınması önerilir. Ayrıca Cluster sunucularda yerel Administrator hesabının parolasının bilinmesi yada yeniden belirlenmesi, sunucuların domainden çıkarıldıktan sonra oturum açılabilmesi için gerekli olacaktır.

1.Adım
Öncelikle yeni domain içinde Cluster Servisi için gereli olan kullanıcının ve SQL Server kurulumunda belirlenmiş grupların oluşturulması gerekir. Bu grupların adlarını öğrenmek için StartàAdministrative Toos  à Cluster Administrator açılır. Cluster Administrator konsolunda Cluster adı üzerinde sağ tıklanır ve Properties seçilir.


 Ekrana gelen pencerede ilgili gruplar görülebilir.


Cluster servisi için gerekli kullanıcı ve gruplar Active Directory Users and Computers konsolu kullanılarak oluşturulur
  
2. Adım
Tüm Cluster üyesi sunucular üzerinde Cluster Service için Startup Type Manuel olarak belirlenmelidir.


3. Adım
Tüm Cluster üyesi suncular üzerindeki Cluster Service durdurulur.

4. Adım
Biri dışında tüm Cluster üyesi sunucular kapatılır.

5. Adım
Açık olan Cluster üyesi sunucu yeni domain e üye yapılır. Bunun için yeni kurulan Domain Controller IP adresi Cluster üyesi sunucuya DNS IP adresi olarak girilir. Sonra System Propeties à Computer Name à Change pencersine gidilir. Yeni domain adı yazılır ve OK butonuna tıklanır. Gerekli kullanıcı adı ve parola girildikten sonra sunucu kapatılıp açılır.

6. Adım
Kapatılıp açılan sunucu üzerinde Administrator ile login olunur.
Cluster service için oluşturulan kullanıcıya aşağıda belirtilen yetkileri kısıtlayan bir GPO yada Security Template uygulanmadığı kontrol edilmelidir. Bu hesabın sahip olması gereken yetkiler aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca oluşturulan hesabın Cluster üyesi olan sunucularda yerel Administrators grubuna üye olması gerekir. Bu yetkiler Cluster servisi kurulumu sırasında kendiliğinden ilgili ullanıcıya verilir. Güvenlik açısından önerilmeyen bir diğer yol ise Domain Admins grubuna ilgili kullanıcıyı dahil etmek yada Domain Administrator parolasını uygulamak. Eğer Administrator parolası uygulanırsa, Administrator parolasının değiştirilmesi durumunda Cluster Servisi içinde parolaların güncellenmesi dikkate alınmalıdır.
Lock pages in memory.
Log on as a service.
Act as part of the operating system. (Windows 2000 and Windows Server 2003)
Back up files and directories.
Increase quotas.
Increase scheduling priority.
Load and unload device drivers.
Restore files and directories.
Adjust memory quotas for a process (WIndows Server 2003).

Cluster Service özelliklerinde Log On sekmesinde eski domain için belilenmiş kullanıcı adı ve parolası, yeni domain ve kullanıcı bilgilerine göre düzenlenir.
 Administrative Tools à Cluster Administrator konsolu açılır. İlgili Resource üzerinde sağ tıklanır ve açılan menüden Bring online komutu uygulanır ve hata olup olmadığı gözlemlenir. Event Viewer à System içindeki loglar kontrol edilir. Bu noktada duruma göre istenirse cluster üyesi sunucu eski domain e alınabilir. Ve işlem bırakılabilir.
Bu noktada Cluster Servisi başlamayabilir. 


Yukarıdaki gibi ekrana gelen hata mesajında Event Viewer içindeki loglar kontrol edilip ilgili izinlerin nerede eksik olduğu görülebilir. İzinlerin düzenlenmesi için Start à Run à secpol.msc yazilir ve OK butonuna tiklanir. Ekrane gelen Local Security Settings konsolunda Local Policies à User Rigts Assignments içindeki yukarıda da yazılan yetkilerin Cluster servisi için belirlenmiş olan hesabın olup olmadığı kontrol edilir ve eksik olanlarda eklenir..

Ayrıca SQL Server ile ilgili olan servislerdeki kullanıcı adı ve parolasının yeni domain e göre yeniden girilmesi gereklidir. Bu servisler SQL Server (MSSQLSERVER), SQL Server Agent (MSSQLSERVER), SQL Server Browser, SQL Server FullText Search (MSSQLSERVER). Event Viewer her hatadan sonra mutlaka kontrol edilmelidir.

Administrative Templates à Cluster Administrator konsolunda tüm Cluster Resource tanımlarının düzügün çalıştığı kontrol edilir.


Cluster Service için Startup type Automatic olarak belirlenir. Eğer ilk yapılandırılan sunucuda başarılı olunursa diğer sunucular da açılıp ilk sunucuda yapılan işlemler 5. Adımdan itibaren tekrarlanır.
Son olarak test için kaynaklar bir sunucudan diğerine taşınır. Bunun için Groups altındaki Cluster Group ve diğer başlıkların üzerinde sağ tıklanır ve açılan menüden Move Group seçilir. Bu işlemlerin sağlıklı yapıldığı gözlemlenir.
Uyarılar: Eğer SQL server 7.0 için bu işlem yapılacaksa önce SQL Server 7.0 cluster yapısından çıkarılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra SQL Cluster Failover Wizard kullanılarak yeniden konfigüre edilir. SQL Server 2000 için http://support.microsoft.com/kb/319016/ makalesine bakınız.
Bu konuyla ilgili olarak http://support.microsoft.com/kb/269196 adresinde bilgi bulabilirsiniz.


Windows Server 2008/2008R2 sistemlerde bu işlem desteklenmez. kısaca bu işlemler yapıldıktan sonra Cluster Servisi ve üzerindeki kaynaklar çalışmayabilir.

1 Mart 2012 Perşembe

Windows Server 2008 R2 Hyper V Live Migration Ağ Yapılandırmaları


Genel Bilgiler


Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Hyper V üzerinde Ağ kartları için 3 tip iletişim kullanılabilir.

External
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile ve yerel ağdaki diğer sunucular ile iletişime geçebilir.

Internal
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile ve Hyper V Sunucu ile iletişime geçebilirler.

Private
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile  iletişime geçebilirler.


Wifi Win 2008 Hyper V de desteklenmez. Oluşturulan her yeni sanal ağ için (Virtual Network) Hyper V sunucu üzerinde bir ağ bağlantısı oluşturulur.

Windows Server 2008 R2 Hyper V de 2 tip ağ kartı desteklenir.
Network Adapter
Virtual Machine Driver yüklenir. Hyper V Integration service bu Driver ile gelir.

Legacy Network Adapter
Integration Service kullanılmadığı zaman sanal işletim sistemleri tarafından genel olarak bu bu driver kullanılır. PXE ile boot imkanı sağlar.

Sanal sunucuların ağ iletişimi
Sanal sunucudan paket, sunucunun sanal ağ kartından (Virtual Network Adapter), bu kartın sanal olaral bağlandığı Porta gönderilir. Bu port External, Internal yada Private olarak tanımlanmış sanal ağdır. Virtual Network oluşturulduğunda Hyper V sanal ağ kartı fiziksel ağ kartı ile ilişkilendirilir. Aynı sanal ağ içinde olan sanal sunucular birbirleri ile iletişime geçmek istediğinde paketler dış ağa gönderilmeden hedef sanal sunucuya iletilir. Sonrasında bu ağlara tanımlanmış fiziksel ağ kartına ilgili paket iletilir. Fiziksel ağ kartından da Fiziksel Switch e paket gönderilir.

Mac Adresleri
Sanal sunucular Dinamik ve Static Mac adresleri ile konfigüre edilebilir. Geçerli olarak sanal sunuculara Dinamik Mac adresi atanır. Aynı ağda olan Hyper V hostlar üzerinde oluşturulan sanal sunucuların Mac adresleri nadiren de olasa çalışabilir. Mac adres havuzu Hyper V sunucunun IP adresine göre belirlenir. İlk 6 karakter Microsoft için ayrılmıştır. Sonraki 6 karakter Hyper V sunucunun IP adresine göre belirlenir. Mac adresi havuzu Virtual Network Manager ile belirlenebilir.. Sanal suncular çalışırken Mac adresi havuzu değiştirilirse, dinamik mac adresi alan sunucular bu değişiklikten etkilenmez.

VLAN
Hyper V sunucu üzerinde her bir Virtual Network adapter için ayrı Vlan belirlenebilir. Kısaca herbir Sanal sunucu için ayrı Vlan sanal sunucu özelliklerinde ayarlanabilie. Bu yapılandırma için Fiziksel ağ kartının Vlan desteğinin olması ve Vlan ID ye sahip paketleri iletebilmesi gerekir.

2 şekilde Vlan iletişimi konfigüre edilebilir.

Access Mode
Hyper V sunucunun fiziksel ağa bağlı olduğu switch üzerindeki port bu şekilde konfigüre edilirse, bu fiziksel ağa ile ilişkili virtual network, sadece bu porta atanmış Vlan a üye sunucular ile iletişime geçebilir.

Trunk Mode
Fiziksel ağ kartı ile, fiziksel ağ üzerinde birden çok Vlan ID ye sahip paketler iletilebilir. Fiziksel ağ kartının bağlı olduğu Switch üzerindeki port Trunk olarak konfigüre edilir. Sanal sunucuların Virtual Network ayarlarında ilgili Vlan ID yazılır. Bu şekilde aynı hyper V sunucu üzerinde farklı Vlan ID ile sanal sunucular çalıştırılabilir.

Live Migration
Hyper V üzerinde Sanal sunular için, Cluster iletişimi, CSV (Cluster Shared Volume), Live Migration, iSCSI ve Yönetim için ayrı ağların/kartlarının kullanılması önerilir. Tabii ki her bir trafik türü için ayrı bir ağ kartı ayrılması mümkün olmayabilir. Genel olarak Sanal sunucu ağı için 1 ağ/ağ kartı, Cluster iletişimi ve CSV için 1 ağ/ağ kartı ve Live Migration ve yönetim için 1 ağ/ağ kartı ayrılabilir. Tabii burada iSCSI ile yapılan bağlantılar içinde ayrıca bir ağ kartı kullanılmalıdır.Burada ağ kartlarında oluşabilecek sorunlara karşı Team konfigürasyonları da düşünülecektir. Ancak Team konfigürasyonlarında sanal sunucular üzerinde yapılan NLB yapılandırmalarında sorunlar oluşabilir. Ağları ayırırken Vlan yada farklı Network ID ler üzerinden ağların  yapılandırılması gerekir. Bu şekilde ilgili trafiğin, ilgili ağ kartından yönlendirilmesi sağlanabilir.

Live Migration yapılabilmesi için aşağıdaki sıralanan gerekliliklerin sağlanması gerekir.
Hyper V sunucuların ilgili ağ kartlarının aynı ağ içinde olması,
Paylaşılmış Disk Ünitesi/Diskler,
Aynı CPU mimarisine sahip Hyper V sunucular, Intel-Intel, Amd-Amd,
Windows Server 2008 R2 Ent, Datacenter ve Hyper V 2008 R2 sürümleri arasında yapılabilir.
CSV ağı için adanmış, konfigüre edilmiş ağ kartında Client for Microsoft Networks ve File and Printer Sharing protokollerinin açık aktif olması.

Öneri ve bilgi olarakta
Aynı anda Hyper V cluster yapısındaki sunucu sayısının yarısı kadar Live Migration işlemi yapılabilir.
Adanmış ağ kartı (önerilir).

Hyper V Ağ kart sayısına göre trafik yönetimi önerileri

Hyper V Cluster için 1 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılmayan mimarilerde en az 2 ağ kartı olmalıdır.

Hyper V Cluster için 1 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılan mimarilerde en az 3 ağ kartı olmalıdır.

Hyper V Cluster için 10 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılan mimarilerde en az 2 ağ kartı olmalıdır.


1 Gb Hıza sahip Ağ Kartları olan yapılarda

2 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi

3 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi ve Yönetim
1 ağ kartı CSV ve Cluster iletişimi
1 ağ kartı LM ve Cluster iletişimi için yedek olarak


3 Ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında
1 ağ kartı iSCSI iletişimi için

1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi

4 ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
2 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi için
1 ağ kartı Live Migration, Yönetim ve Cluster iletşimi için yedek olarak
1 ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV trafiği için yapılandırılabilir.

4 ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında
2 ağ kartı iSCSI MPIO yapılandırılarak farklı Network ID ler ile
1 ağ kartı Live Migration, Yönetim ve Cluster iletşimi için yedek olarak
1 ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV trafiği için yapılandırılabilir.


10 Gb hıza sahip Ağ Kartları olan yapılarda

2 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi


2 Ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında

1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration, Cluster iletişimi, iSCSI

1 Gb ve 10 Gb ağ kartı olan sunucularda genel olarak 1 Gb olan ağ kartı yönetim için kullanılabilir. Ayrıca Cluster iletişimi için metric değeri ayarlanarak yedekde tutulabilir.

Cluster iletişimi (HeartBit), Sanal Sunucu ve iSCSI iletişimi için kullanılan ağda/ağ kartlarından ayrı bir ağ/ağ kartı üzerinden iletilmelidir.

Cluster, Live Migration ve CSV Trafiğinin istenen ağ kartlarından iletilmesinin sağlanması

Hyper V Cluster yapısındaki herhangi bir sunucuda Windows PowerShell Modules açılır ve aşağıdaki komut uygulanır.

get-clusternetwork | fl *

Ekrana gelen çıktıda Gateway IP adresi girilmemiş ağ kartlarının metric değeri 1000 ile başlar ve sırasıyla 100 arttırılarak gösterilir. GW IP adresi girilmiş ağ kartlarının metric değeri 10000 ile başlar ve sırasıyla 100 arttırılarak gösterilir. Metric değerlerine göre Cluster ve CSV trafiğinin hangi ağ kartlarından öncelik sırasına
iletileceği belirlenir.

netFT.sys metric değeri en düşük olan ağ kartını Cluster iletişimi için kullanır.  Bu şekilde Cluster iletişimi (Heartbeat) ve CSV trafiği için hangi ağ kartının öncelikli olarak kullanılacağı görülebilir.

aşağıdaki komutla metric değeri değiştirilerek istenen ağ/ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV için öncelikli olarak belirlenebilir.
(get-clusternetwork "Private2").Metric=1000

Live Migration için de metric değeri ikinci en düşük ağ kartı kullanılır. Live Migration için kullanılacak ağ/ağ kartı FailOver Cluster manager ile değiştirilebilir. Bunun için FailoverCluster manager konsolu açılır. Cluster adı altında Service and applications genişletilir. Burada herhangi bir sanal sunucu üzerinde tıklanır. Summary yada yandaki kısımda Virtual Machine başlığı altında ilgili sanal sunucu adı üzerinde sağ tıklanır ve Properties seçilir. Ekrana gelen pencerede Network for Live Migration tabında hangi ağ/ağ kartlarının Live Migration için kullanılacağı yada kullanılmayacağı belirlenebilir.

Ayrınlı bilgi için:
http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=9843
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd446679(v=ws.10).aspx