1 Mart 2012 Perşembe

Windows Server 2008 R2 Hyper V Live Migration Ağ Yapılandırmaları


Genel Bilgiler


Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Hyper V üzerinde Ağ kartları için 3 tip iletişim kullanılabilir.

External
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile ve yerel ağdaki diğer sunucular ile iletişime geçebilir.

Internal
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile ve Hyper V Sunucu ile iletişime geçebilirler.

Private
Aynı Hyper V Sunucu üzerinde bu ağa bağlı sanal sunucular birbirleri ile  iletişime geçebilirler.


Wifi Win 2008 Hyper V de desteklenmez. Oluşturulan her yeni sanal ağ için (Virtual Network) Hyper V sunucu üzerinde bir ağ bağlantısı oluşturulur.

Windows Server 2008 R2 Hyper V de 2 tip ağ kartı desteklenir.
Network Adapter
Virtual Machine Driver yüklenir. Hyper V Integration service bu Driver ile gelir.

Legacy Network Adapter
Integration Service kullanılmadığı zaman sanal işletim sistemleri tarafından genel olarak bu bu driver kullanılır. PXE ile boot imkanı sağlar.

Sanal sunucuların ağ iletişimi
Sanal sunucudan paket, sunucunun sanal ağ kartından (Virtual Network Adapter), bu kartın sanal olaral bağlandığı Porta gönderilir. Bu port External, Internal yada Private olarak tanımlanmış sanal ağdır. Virtual Network oluşturulduğunda Hyper V sanal ağ kartı fiziksel ağ kartı ile ilişkilendirilir. Aynı sanal ağ içinde olan sanal sunucular birbirleri ile iletişime geçmek istediğinde paketler dış ağa gönderilmeden hedef sanal sunucuya iletilir. Sonrasında bu ağlara tanımlanmış fiziksel ağ kartına ilgili paket iletilir. Fiziksel ağ kartından da Fiziksel Switch e paket gönderilir.

Mac Adresleri
Sanal sunucular Dinamik ve Static Mac adresleri ile konfigüre edilebilir. Geçerli olarak sanal sunuculara Dinamik Mac adresi atanır. Aynı ağda olan Hyper V hostlar üzerinde oluşturulan sanal sunucuların Mac adresleri nadiren de olasa çalışabilir. Mac adres havuzu Hyper V sunucunun IP adresine göre belirlenir. İlk 6 karakter Microsoft için ayrılmıştır. Sonraki 6 karakter Hyper V sunucunun IP adresine göre belirlenir. Mac adresi havuzu Virtual Network Manager ile belirlenebilir.. Sanal suncular çalışırken Mac adresi havuzu değiştirilirse, dinamik mac adresi alan sunucular bu değişiklikten etkilenmez.

VLAN
Hyper V sunucu üzerinde her bir Virtual Network adapter için ayrı Vlan belirlenebilir. Kısaca herbir Sanal sunucu için ayrı Vlan sanal sunucu özelliklerinde ayarlanabilie. Bu yapılandırma için Fiziksel ağ kartının Vlan desteğinin olması ve Vlan ID ye sahip paketleri iletebilmesi gerekir.

2 şekilde Vlan iletişimi konfigüre edilebilir.

Access Mode
Hyper V sunucunun fiziksel ağa bağlı olduğu switch üzerindeki port bu şekilde konfigüre edilirse, bu fiziksel ağa ile ilişkili virtual network, sadece bu porta atanmış Vlan a üye sunucular ile iletişime geçebilir.

Trunk Mode
Fiziksel ağ kartı ile, fiziksel ağ üzerinde birden çok Vlan ID ye sahip paketler iletilebilir. Fiziksel ağ kartının bağlı olduğu Switch üzerindeki port Trunk olarak konfigüre edilir. Sanal sunucuların Virtual Network ayarlarında ilgili Vlan ID yazılır. Bu şekilde aynı hyper V sunucu üzerinde farklı Vlan ID ile sanal sunucular çalıştırılabilir.

Live Migration
Hyper V üzerinde Sanal sunular için, Cluster iletişimi, CSV (Cluster Shared Volume), Live Migration, iSCSI ve Yönetim için ayrı ağların/kartlarının kullanılması önerilir. Tabii ki her bir trafik türü için ayrı bir ağ kartı ayrılması mümkün olmayabilir. Genel olarak Sanal sunucu ağı için 1 ağ/ağ kartı, Cluster iletişimi ve CSV için 1 ağ/ağ kartı ve Live Migration ve yönetim için 1 ağ/ağ kartı ayrılabilir. Tabii burada iSCSI ile yapılan bağlantılar içinde ayrıca bir ağ kartı kullanılmalıdır.Burada ağ kartlarında oluşabilecek sorunlara karşı Team konfigürasyonları da düşünülecektir. Ancak Team konfigürasyonlarında sanal sunucular üzerinde yapılan NLB yapılandırmalarında sorunlar oluşabilir. Ağları ayırırken Vlan yada farklı Network ID ler üzerinden ağların  yapılandırılması gerekir. Bu şekilde ilgili trafiğin, ilgili ağ kartından yönlendirilmesi sağlanabilir.

Live Migration yapılabilmesi için aşağıdaki sıralanan gerekliliklerin sağlanması gerekir.
Hyper V sunucuların ilgili ağ kartlarının aynı ağ içinde olması,
Paylaşılmış Disk Ünitesi/Diskler,
Aynı CPU mimarisine sahip Hyper V sunucular, Intel-Intel, Amd-Amd,
Windows Server 2008 R2 Ent, Datacenter ve Hyper V 2008 R2 sürümleri arasında yapılabilir.
CSV ağı için adanmış, konfigüre edilmiş ağ kartında Client for Microsoft Networks ve File and Printer Sharing protokollerinin açık aktif olması.

Öneri ve bilgi olarakta
Aynı anda Hyper V cluster yapısındaki sunucu sayısının yarısı kadar Live Migration işlemi yapılabilir.
Adanmış ağ kartı (önerilir).

Hyper V Ağ kart sayısına göre trafik yönetimi önerileri

Hyper V Cluster için 1 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılmayan mimarilerde en az 2 ağ kartı olmalıdır.

Hyper V Cluster için 1 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılan mimarilerde en az 3 ağ kartı olmalıdır.

Hyper V Cluster için 10 Gb hıza sahip ağ kartları ve iSCSI kullanılan mimarilerde en az 2 ağ kartı olmalıdır.


1 Gb Hıza sahip Ağ Kartları olan yapılarda

2 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi

3 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi ve Yönetim
1 ağ kartı CSV ve Cluster iletişimi
1 ağ kartı LM ve Cluster iletişimi için yedek olarak


3 Ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında
1 ağ kartı iSCSI iletişimi için

1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi

4 ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
2 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi için
1 ağ kartı Live Migration, Yönetim ve Cluster iletşimi için yedek olarak
1 ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV trafiği için yapılandırılabilir.

4 ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında
2 ağ kartı iSCSI MPIO yapılandırılarak farklı Network ID ler ile
1 ağ kartı Live Migration, Yönetim ve Cluster iletşimi için yedek olarak
1 ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV trafiği için yapılandırılabilir.


10 Gb hıza sahip Ağ Kartları olan yapılarda

2 Ağ kartı olan bir sunucuda FC Disk yapısında
1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration ve Cluster iletişimi


2 Ağ kartı olan ve iSCSI ile disk erişimi yapılandırılmış bir Hyper V Cluster yapısında

1 ağ kartı Sanal sunucu iletişimi, Yönetim ve Cluster iletişimi için yedek olarak
1 ağ kartı CSV, Live Migration, Cluster iletişimi, iSCSI

1 Gb ve 10 Gb ağ kartı olan sunucularda genel olarak 1 Gb olan ağ kartı yönetim için kullanılabilir. Ayrıca Cluster iletişimi için metric değeri ayarlanarak yedekde tutulabilir.

Cluster iletişimi (HeartBit), Sanal Sunucu ve iSCSI iletişimi için kullanılan ağda/ağ kartlarından ayrı bir ağ/ağ kartı üzerinden iletilmelidir.

Cluster, Live Migration ve CSV Trafiğinin istenen ağ kartlarından iletilmesinin sağlanması

Hyper V Cluster yapısındaki herhangi bir sunucuda Windows PowerShell Modules açılır ve aşağıdaki komut uygulanır.

get-clusternetwork | fl *

Ekrana gelen çıktıda Gateway IP adresi girilmemiş ağ kartlarının metric değeri 1000 ile başlar ve sırasıyla 100 arttırılarak gösterilir. GW IP adresi girilmiş ağ kartlarının metric değeri 10000 ile başlar ve sırasıyla 100 arttırılarak gösterilir. Metric değerlerine göre Cluster ve CSV trafiğinin hangi ağ kartlarından öncelik sırasına
iletileceği belirlenir.

netFT.sys metric değeri en düşük olan ağ kartını Cluster iletişimi için kullanır.  Bu şekilde Cluster iletişimi (Heartbeat) ve CSV trafiği için hangi ağ kartının öncelikli olarak kullanılacağı görülebilir.

aşağıdaki komutla metric değeri değiştirilerek istenen ağ/ağ kartı Cluster iletişimi ve CSV için öncelikli olarak belirlenebilir.
(get-clusternetwork "Private2").Metric=1000

Live Migration için de metric değeri ikinci en düşük ağ kartı kullanılır. Live Migration için kullanılacak ağ/ağ kartı FailOver Cluster manager ile değiştirilebilir. Bunun için FailoverCluster manager konsolu açılır. Cluster adı altında Service and applications genişletilir. Burada herhangi bir sanal sunucu üzerinde tıklanır. Summary yada yandaki kısımda Virtual Machine başlığı altında ilgili sanal sunucu adı üzerinde sağ tıklanır ve Properties seçilir. Ekrana gelen pencerede Network for Live Migration tabında hangi ağ/ağ kartlarının Live Migration için kullanılacağı yada kullanılmayacağı belirlenebilir.

Ayrınlı bilgi için:
http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=9843
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd446679(v=ws.10).aspx

3 yorum: