18 Aralık 2012 Salı

Exchange Server 2010 log tutma ayarlarının yapılandırılması - Log Retentiton

Log Dosyalarının konum, boyut ve zaman aşımı sürelerinin görüntülenmesi
Exchange Server 2010 üzerinde çeşitli log dosyaları belirli olaylar gerçekleştiğinde üretilir. Bu log dosyalarının kurulumla beraber boyutu, konumu ve log dosyalarının durduğu klasör boyutu belirlenmiştir. Kimi kurumlar için bu değerlerin değiştirilmesi gerekecektir. Mesaj trafiği yoğun olan işletmelerde Log klasörünün boyutunun arttırılması yerinde olacaktır. Örneğin 1000 kullanıcı bir sistemde Message Tracking Log dosyalarının boyutu aylık 1 GB artabilir. Bununla beraber log dosyalarının zaman aşımı süresinin de belirlenmesi, Log dosyalarının büyüme oranı ile dengeli olarak verilmesi uygun olacaktır. Log dosyalarının 1 yıl tutulması istenen 1000 kullanıcılı bir yapıda Log klasör boyutunun 250 MB olması, 1 yıldan eski olmayan log dosyalarının silinmesine neden olabilir. Hafta içi bir güne ait üretilen toplam log dosyalarının toplam kapasitesi ile aylık  ve yıllık disk alan ihtiyacı kabaca hesaplanabilir.

Aşağıdaki komutla ilgili sunucuda ayrıntılı bilgiler alınabilir. Bu bilgiler içinde Log dosyaları, konum ve boyutları görülebilir.

Get-TransportServer sunucuadi | fl * |more

Yada sadece istenen log ayarları için aşağıdaki komutlar uygulanabilir.

Get-TransportServer sunucuadi | fl MessageTracking*
Get-TransportServer sunucuadi | fl ReceiveProtocol*
Get-TransportServer sunucuadi | fl SendProtocol*
Get-TransportServer sunucuadi | fl ConnectivityLog*


Tüm loğlar için aşağıdaki komut uygulanabilir.
Get-TransportServer sunucuadi | fl *log*trans              


Connectivity Log Dosyaları
Hubtransport yada Edge rolüne sahip sunucularda, mesajların iletilmesi esnasında sunucu bağlantı kayıtlarının tutulduğu log dosyalarıdır.
Hubtransport ve Edge rollleri ayrı sunucularda olan yapılarda, Hubtransport sunucular Mailbox ve Edge sunucular arasındaki iletim loglarını tutar. Edge sunucularda ise transport ve Internet üzerindeki diğer mail sunucular  ile kurulan bağlantıların logları tutulur.

Connectivity Log dosyalarının boyutu kurulumla beraber 10 MB olarak ayarlanır. Log dosyasının boyutu 10 MB a ulaştığında yeni bir log dosyası oluşturulur. Log klasörünün boyutu yada zaman aşımı süresi dolduğunda eski log dosyaları silinir.
Log dosyalarının boyutlarının değiştirilmesi için Transport, Edge ve MailBox rolüne sahip Exchange sunucularda aşağıdaki komut sunucu adı verilerek uygulanır.

HubTranspor yada Edge rolüne sahip sunucularda aşağıdaki komutlar Log klasör boyutu ayarlanabilir.

Set-TransportServer SunucuAdı  -ConnectivityLogMaxDirectorySize 4096MB


Message Tracking Log Dosyaları
Mesajların iletilmesindeki aşamaların kayıt altına alındığı dosyalardır. Bir mesajın Exchange organizasyonunu içindeki ve son olarak hedef posta sunucusuna teslim aşamalarındaki olaylar kayıt altına alınır. Bu şekilde mesajın iletilip iletilmediği yada iletim sorunlarında bilgi alınabilir.

Message Tracking Log dosyalarının boyutu kurulumla beraber 10 MB olarak ayarlanır. Log dosyasının boyutu 10 MB a ulaştığında yeni bir log dosyası oluşturulur. Log klasörünün boyutu yada zaman aşımı süresi dolduğunda eski log dosyaları silinir.
Log dosyalarının boyutlarının değiştirilmesi için Transport, Edge ve MailBox rolüne sahip Exchange sunucularda aşağıdaki komut sunucu adı verilerek uygulanır.

Set-TransportServer SunucuAdı -MessageTrackingLogMaxFileSize 30MB
Set-MailboxServer SunucuAdı -MessageTrackingLogMaxFileSize 30MB

Message Traking Log klasörünün boyutunun ayarlanması için aşağıdaki gibi komut Transport ve Mailbox rolüne sahip sunucularda verilebilir.

Set-TransportServer SunucuAdı  -MessageTrackingLogMaxDirectorySize 10240MB
Set-MailBoxServer SunucuAdı  -MessageTrackingLogMaxDirectorySize 10240MB

Klasör boyutunun ayarlanması tek başına yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Log dosyalarının zaman aşımı süresinin ayarlanması gereklidir. Aşağıdaki komutlar ile Transport  ve Mailbox rolüne sahip sunucularda Message Tracking loğlarının zaman aşımı 1 yıl olarak ayarlanabilir.

Set-TransportServer SunucuAdı  -MessageTrackingLogMaxAge 365.00:00:00
Set-MailBoxServer SunucuAdı  -MessageTrackingLogMaxAge 365.00:00:00


Protocol log dosyaları
Protocol Log dosyalarının geçerli olarak boyutu 10 MB dır. Tüm Receive connector ve Send Connector için bu değer geçerlidir. Bu boyut aşıldığında yeni bir log dosyası oluşturulur.
Protocol Loglarının durduğu kalsör için Exchange tarafında bir limit ve zaman aşımı belirlenmiştir. Bu değerlere ulaşıldığında eski log dosyaları silinir.

Eğer log dosyalarının boyutları değiştirilmek istenirse Transport, Edge ve MailBox sunucuda, sunucusu adı verilerek aşağıdaki komutun ilgili log için verilmesi gerekir. Protocol Log için genel olarak Edge ve Hub Transport rolüne sahip sunucularda ayarlar yapılır. 

Set-TransportServer SunucuAdı -ReceiveProtocolLogMaxFileSize 30MB
Set-TransportServer SunucuAdı -SendProtocolLogMaxFileSize 30MB

Exchange Server tarafında log dosyalarının durduğu klasör boyutu kurulumla beraber 400 MB olarak belirlenir. Mail trafiği yoğun olan işletmelerde bu aşan yeterli olmayabilir. Log klasörünün boyutunun değiştirilmesi için aşağıdaki komut herbir Exchange Sunucuda uygulanır.

Set-TransportServer SunucuAdı -ReceiveProtocolLogMaxDirectorySize 10240MB
Set-TransportServer SunucuAdı -SendProtocolLogMaxDirectorySize 10240MB

Kurulumla beraber bu süre 30 gün olarak belirlenir. Bu süreyi değiştirmek için aşağıdaki komut her bir Exhange Sunucuda verilir. Örneğin bu loğların 1 yıl tutuması için aşağıdaki komut uygulanabilir. 00:00:00 değeri verilirse log dosyaları için zaman aşımı dikkate alınmaz. 24855.03:14:07 girilebilecek en yüksek değerdir.

Set-TransportServer SunucuAdı -ReceiveProtocolLogMaxAge 365.00:00:00
Set-TransportServer SunucuAdı -SendProtocolLogMaxAge 365.00:00:00


RoutingTable Log
Belirli sürelerle Exchange Server 2010 HUB ve Edge rolüne sahip sunucular tarafından, mesajların hedeflerine iletilmesi için organizasyon yapısındaki sunucu ve onların üzerlerindeki ayarların listesinin tutulduğu tutulduğu log dosyalarıdır. Örnek olarak iletilebilecek mesajın büyüklüğü, alıcı sayısı gibi.  Bu log dosyalarına bakılarak geriye dönük olarak sunucu topolojisindeki değişimler gözlemlenebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder