30 Mayıs 2013 Perşembe

Service Manager Power Shell Komutları

Bir kullanıcının Service Manager User Role Grup Üyeliğini  Bulmak
Management Sunucuda

Get-SCSMUserRole | where {$_.User -eq 'domainadi\kullaniciadi'} | fl DisplayName​


Service Manager 2012 R2 de WorkItem durumunu değiştirme.
Change WorkItem Status by Power Shell

SCSM01 yada management sunucusunda Service Manager Console içinde PowerShell açılır yada PowerShell içinde ServiceManager Modülü yüklenir.
 
Aşağıdaki komut ID değiştirilerek verilebilir.
get-scsmClassInstance -class (Get-SCSMClass -name System.WorkItem.ServiceRequest) | Where-Object {$_.ID -
eq "SR72632"} | %{ $_.Status = "In Progress"; $_ } | Update-SCSMClassInstance​Get-SCSMClass ile
System.WorkItem.Incident
System.WorkItem.Problem
System.WorkItem.ChangeRequest
System.WorkItem.ReleaseRecord
System.WorkItem.Activity

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder