24 Haziran 2015 Çarşamba

Add/Remove RelationShip Loop System Center Service Manager


Add/Remove RelationShip Service Manager 

Service Manager Veritabanı sunucusu üzerinde SQL Profiler başlatılıp, Add/Remove RelationShip history de gerçekleştiğinde SQL Profiler durdurulabilir ve ilgili çağrının IR ID si ile arama yapıldığında çalışan prosedür vs ye erişilebilir. 

Bulunan prosedür, sorgu incelendiğinde ilk satırda aşağıdakine benzer RULEID görülebilir.
xec dbo.p_WindowsWorkflowTaskJobStatusUpsert @RuleId='CB8AE081-EADC-6BA6-B351-C30BD12CE165',@BatchId='3887031A-C72F-495A-B9A6-B915794681B6',@BaseManagedEntityId='16A9AB26-EE41-AEDB-9A7B-219818A2A2F8',@DataItem=N'<?xml version="1.0"

Bu RULEID SQL Queryler sorgulanıp çalışan WorkFlow bulunabilir.

WorkFlow olduğu Management Pack Export edilip RuleName aratılır ve Service Manager içerisindeki adı öğrenilebilir.


22 Mayıs 2015 Cuma

Exchange Server 2013 CU Yükleme Süreci

Active Directory Yedeği alınır.

Tedbir olması için eğer owa sayfası kuruma göre özelleştirilmişse, ilgili klasörlerin yedeği kopyalanarak alınır.
Exchange kurulum klasöründe aşağıdaki klasörler yedeklenir.
\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\<version>\themes\resources
\V15\Client Access\OWA\<version>\Owa2\resources\styles

Internet üzerinden CU8 yada son versiyon edinilir.

Active Directory Schema Genişletme işlemi yapılır.

Tavsiye edilen Exchange Sunucular ile aynı Site ve Domainde olan DC lerde Extend işleminin başlatılmasıdır.

Geçerli Schema Versiyon bilgisi aşağıdaki komutlar bir Powershell Script .ps1 yada sırasıyla PowerShell de verilerek öğrenilir ve not edilir.
$root = [ADSI]"LDAP://RootDSE"
$m = [ADSI]("LDAP://" + "CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt," + $root.schemaNamingContext)
$m.rangeUpper


Update ilgili DC ye kopyalanıp çalıştırılabilir.
Enterprise Yetkisi olan kullanıcı oturumunda aşağıdaki komutlar Yönetici olarak açılmış cmd ekranında sırasıyla verilir.

Setup.exe /prepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Setup.exe /prepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Setup.exe /prepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Aynı Zamanda bir sunucu güncellenmesi tavsiye edilir.

İlk önce MailBox Sunuculardan başlanır.

**********************************
Dag üyesi olan sunucuda
**********************************
MBX Mail queue ya yani mail alınmaması için aşağıdaki komut uygulanır.
Set-ServerComponentState MBXSunucuAdi1 -Component HubTransport -State Draining -Requester Maintenance

Verilen komutun hemen sistem genelinde mailbox sunucularda algılanması için MSExchangeTransport yeniden başlatılır
Restart-Service MSExchangeTransport

Queue da olan mesajların aktif olan diğer MBX sunucuya yönlendirilmesi için aşağıdaki komut uygulanır.
Redirect-Message -Server MBXSunucuAdi1 -Target MBXSunucuAdi2

MBX sunucuda cluster servisi paisfleştirilir.
Suspend-ClusterNode MBXSunucuAdi1 

MBX sunucuda aktif mailboxdatabase ler uygun olan diğer sunucuda yada sunucularda aktifleştirilir.

Move-ActiveMailboxDatabase -Server MBXSunucuAdi1 -ActivateOnServer MBXSunucuAdi2 -SkipClientExperienceChecks

önceden ayarlanmış bir Mailbox Database Activation policy varsa, görmek için aşağıdaki komut uygulanır. sunucu maintenence moddan çıkarılırken aynı policy nin ayarlanması gerekebilir.
Get-MailboxServer rns-excdb03 | Select DatabaseCopyAutoActivationPolicy

MBX sunucu üzerinde mailboxdatabse active edilmesi engellenir.
Set-MailboxServer rns-excdb03 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Blocked

MBX sunucu maintenance moda alınır
Set-ServerComponentState rns-excdb03 -Component ServerWideOffline -State Inactive -Requester Maintenance

MBX sunucunun maintenance modda olduğu kontrol edilir.
Get-ServerComponentState rns-excdb03 | ft Component,State –Autosize

Update yükleme işlemine yönetici olarak açılan cmd ile yada CU kurulumu çalıştırılarak başlanır.
Setup.exe /mode:upgrade /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Yükleme işlemi başarılı olarak bittiğinde aşağıdaki komutla sunucu versiyonu kontrol edilir.

Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion
CU8 15.00.1076.009
CU7 15.00.1044.025
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098(v=exchg.150).aspx Versiyon listesi
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738144(v=exchg.150).aspx Schema Değişiklikleri Versiyonlara göre


Maintenance Moddan MBX sunucunun çıkarılması

Mailbox Sunucuda
Set-ServerComponentState MBXSunucuAdi1 -Component ServerWideOffline -State Active -Requester Maintenance

Mailbox sunucuda Cluster servisinin aktifleştirilmesi
Resume-ClusterNode MBXSunucuAdi1
Set-MailboxServer MBXSunucuAdi1 -DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow $false
Set-MailboxServer MBXSunucuAdi1 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Unrestricted
Set-ServerComponentState –Identity MBXSunucuAdi1 -Component HubTransport -State Active -Requester Maintenance
Get-ExchangeServer  | Format-Table Name, *Version*
Restart-Service MSExchangeTransport

Sunucunun maintenance modda olmadığı aşağıdaki komutla kontrol edilir.
Get-ServerComponentState MBXSunucuAdi1 | ft Component,State –Autosize


*************************************************
Sadece CAS Rolü olan sunucuda
*************************************************
Alınabiliyorsa CAS sunucuların Image yedeği alınır.
Sunucu Güncellemeleri yapılır.
Load Balance kullanılıyorsa, Server Pool içinde pasifleştirilir.

Sunucu Maintenance Moda alınır.
Set-ServerComponentState CASSunucuAdi1 -Component ServerWideOffline -State Inactive -Requester Maintenance
Restart-Service MSExchangeFrontEndTransport

Sunucunun Maintenance Modda olduğu kontrol edilir.
Get-ServerComponentState CASSunucuAdi1 | ft Component,State –Autosize

CU güncellemesine başlanır.

Yükleme işlemi başarılı oarak bittiğinde aşağıdakş komutla sunucu versiyonu kontrol edilir.

Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion
CU8 15.00.1076.009
CU7 15.00.1044.025
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098(v=exchg.150).aspx Versiyon listesi
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738144(v=exchg.150).aspx Schema Değişiklikleri Versiyonlara göre

CAS sunucu Maintenance Moddan çıkarılır
Set-ServerComponentState CASSunucuAdi1 -Component ServerWideOffline -State Active -Requester Maintenance

CAS sunucunun Maintenance Moddan çıktığı kontrol edilir.
Get-ServerComponentState CASSunucuAdi1 | ft Component,State –Autosize